Uitbreiding van het Bestuur

in 2018 en 19 heeft de stichting haar bestuur niet uitgebreid. Dit had te maken met de persoonlijke gezondheid situatie van de vrijwilligers waarmee de stichting haar bestuur wilde aanvullen. Hierom heeft de stichting in deze periode enkele personen aangemerkt als bestuursondersteuners. Sinds deze maand is de stichting concrete afspraken Lees meer…

Jaarcijfers 2019 vertraagd

In verband met enkele onvoorziene omstandigheden kan de stichting op dit moment enkele cijfers over 2019 nog niet definitief vastleggen. Wij hadden gehoopt deze weer met het afsluiten van 2019 gelijk bekend te maken, echter hopen wij nu dit alsnog binnen de hiervoor gestelde termijn te doen. 18 februari 2020

Communicatie Update

Recent heeft de stichting uit feedback en gestelde vragen opgemerkt dat de stichting in haar informatie voorziening niet altijd even duidelijk is. De tekst in onze documenten en de tekst op de site zijn geschreven door en gecontroleerd door het bestuur van de stichting. Zowel als besproken met ambtenaren die Lees meer…

Toekenning ANBI-Status!

Afgelopen maand heeft de stichting officieel vernomen dat de belastingdienst de stichting een ANBI-status heeft toegekend. Dit houd min of meer in dat de stichting nu ook erkend word als goed doel. Dit heeft diverse voordelen; donaties aan de stichting zijn niet alleen vrij gesteld van belasting voor de ontvangst Lees meer…

Wet op de Privacy

Eerder dit jaar is er een nieuwe wet op de privacy van persoonsgegevens ingegaan. In ons nieuwe beleidsplan, het geen voor 2019-25, zullen wij dus alle namen van deelnemers en vrijwilligers moeten schrappen. Tenzij zij voor publicatie naar de nieuwe voorwaarden toestemming geven. Hierover zullen de vrijwilligers een mail ontvangen. Lees meer…