Bij de stichting bieden wij dagbesteding, & dagbestedingstrajecten, op maat aan. Dit houdt in dat wij samen met de cliënt kijken naar vaardigheden, doelstellingen en interesses. Dit kan in  verschillende vormen. Namelijk via dagbestedingsactiviteiten, op o.a. het gebied van creativiteit, sport en spel, en begeleide dagbestedingstrajecten, waaronder; Re ïntegratie- sociale- en Leer-Werktrajecten.

De dagbestedingstrajecten komen als volgt tot stand: In overleg met een begeleider komt een dagbestedingsplan naar voren die past bij de doelen van de cliënt, vervolgens wordt deze op maat geschreven. De doelstellingen van cliënten kunnen stapsgewijs worden behaald. Het leertempo van cliënten is hierin leidend maar in evenwicht met de belastbaarheid en beschikbaarheid van de cliënt. Doelstellingen kunnen altijd worden aangepast als de situatie hierom vraagt of als een eerdere doelstelling behaald is. Het persoonlijk leerproces wordt regelmatig met de cliënten besproken.

De deelnemers bestaan uit mensen die een traject bij de stichting volgen, zowel als uit mensen die aan een specifiek aangeboden dagbestedingsactiviteit deelnemen. Het startniveau van cliënten wordt bepaald na aanleiding van een intake gesprek Tijdens dit gesprek wordt ook besproken welke vaardigheden en doelstellingen de deelnemer graag zou willen werken, ontwikkelen of ontdekken.

Dagbestedingsactiviteiten die wij onder andere verrichten zijn:

– Het helpen met de uitvoering van diverse simpele en lastigere taken in de projectcentrale. Waaronder bijv. het uitzoeken van kaarten.

– Het, met begeleiding, ondersteunen van activiteiten die de stichting voor haar doelgroepen realiseert.

Het, met begeleiding, opzetten van activiteiten die de stichting voor haar doelgroepen realiseert.

– Het deelnemen aan de activiteiten die stichting organiseert.

Binnen de stichting zijn alle begeleiders vrijwilligers. Iedereen zet zich met hart en ziel in om de belangen van de cliënten te waarborgen.