Wij vertellen u graag meer over de doelen die wij hebben en welke missie en visie daarbij horen. 

Wij zetten ons met name in voor mensen met enige vorm van problematiek waardoor zij meer moeite hebben met het vinden van aansluiting op de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers dicht bij zichzelf blijven tijdens hun ontwikkelingen bij de stichting.

Dit doet de stichting door het aanbieden van dagbestedingsactiviteiten, leer-, werk-, en re-integratietrajecten. Door middel van deze activiteiten en trajecten willen wij de deelnemers meer zelfvertrouwen geven en op weg helpen om een eigen plekje te vinden in de maatschappij.

Missie

Bij Stichting Brains versus Bits willen wij onze doelgroep graag handvaten meegeven die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Wij kunnen bijvoorbeeld ondersteuning geven bij het vergroten van het zelfvertrouwen en uitbreiden van sociale vaardigheden. Daarbij hoort ook samen werken en leren omgaan met verlies. Het is onze missie om mensen zowel binnen als buiten de stichting op weg te helpen en te laten weten dat iedereen een plek verdiend in de maatschappij.

Visie

Door de bestuurders van de stichting is ondervonden dat er bepaalde groepen mensen in Nederland zijn die meer moeite hebben met de sociale communicatie. Hierdoor ontstaat er vereenzaming bij vele mensen, waaronder de doelgroep van de stichting. Onze visie is om deze vereenzaming te voorkomen. Hierbij spelen de sociale vaardigheden een belangrijke rol en worden deze vaardigheden extra gestimuleerd.

Doelstellingen

Stichting Brains versus Bits heeft drie doelstellingen voor ogen. Deze zijn als volgt:

1.      Het voorkomen van eenzaamheid onder mensen;

2.      Het vergroten van de sociale interactie onder mensen welke zich eenzaam voelen;

3.      Mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen gekozen leerdoelen en vaardigheden;

Om de bovenstaande doelstellingen te ondersteunen heeft de stichting verscheidene trajecten om aan te bieden. Het traject wordt persoonlijk en in samenspraak met de deelnemer ontwikkeld, zodat deze altijd aansluit op zijn of haar (hulp)vraag. Het is ten alle tijden op vrijwillige basis en wordt vorm gegeven door middel van diverse evenementen, dagbestedingsactiviteiten en diverse soorten trajecten.