De stichting is ontstaan uit een ideaalbeeld van en voor de samenleving. Het ideaalbeeld dat door de oprichters werd gezien, was een samenleving waarin niemand zich eenzaam voelt of buiten beschouwing van de maatschappij gelaten wordt. De oprichters hadden sterk het gevoel dat er groepen binnen de samenleving waren waarvoor er vanuit de overheid te weinig gedaan werd. Het gaat om groepen die met name minder aanleg hebben voor het steeds groter worden van sociale interactie via digitale omgevingen. Mensen met enige vorm van problematiek en ouderen voelen zich vaker eenzaam, ongelukkig en buitengesloten.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat 81% van de mensen met psychische problemen zich eenzaam voelt. De digitalisering kan zowel een drempel als een hulpmiddel zijn voor deze groep. Het contact met lotgenoten kan bijvoorbeeld via internet ontstaan, maar het kan ook zo zijn dat mensen niet weten hoe zij in een digitale omgeving moeten communiceren door het gebrek aan onder andere non-verbale signalen.

Het initiatief werd voor het eerst met derden besproken in 2005. Van daaruit zijn de stichting en haar werkzaamheden gestart. Er raakten steeds meer mensen betrokken bij de stichting waardoor de stichting in de regio Zoetermeer ontstond. Hierin vonden de werkzaamheden ook meer steun van derden, waardoor het bereik in de periode 2011-2014 sterk toenam. Dit heeft er dan ook toe geleidt dat de stichting op 6 maart 2015 officieel werd opgericht. Sindsdien wordt de stichting geleidt door een vrijwillig bestuur.

In 2014 had de stichting enkele tientallen mensen die haar werkzaamheden uitvoerden en ondersteunden. Dit gebeurde in samenwerking met andere kleine lokale initiatieven, zoals buurthuizen, wijkverenigingen, cultuurpodia of lokale ondernemers met ‘hart’ voor de werkzaamheden van de stichting. Een dertigtal vrijwilligers leidde de activiteiten van de stichting. In mei 2016 is de stichting in Zoetermeer een sociale werkplek gestart, waar verscheidene mensen van de stichting haar doelgroep sindsdien leer-, sociaal- en re-integratiewerk ervaring op doen met verschillende werkzaamheden die onder andere ondersteuning bieden aan de andere activiteiten van de stichting.

 Huidige situatie

Sinds de corona-crisis is begonnen geeft de stichting haar werkzaamheden met een klein aantal vrijwilligers vorm. Dit wordt gedaan volgens de gestelde regels en met als doel na de crisis haar activiteiten op normale wijze voort te zetten.