De stichting haar werkzaamheden zijn gericht op het op persoonlijk vlak laten maken van positieve stappen door haar doelgroepen. Vele van de stichting haar beweegredenen en activiteiten vinden hun grondslag in theorieën uit positieve psychologie of zijn gebaseerd in onderzoeksresultaten die daar tegenwoordig onder geschaard worden. Om inzicht te geven in hoe deze theorieën de stichting bewegen, zullen wij hiermee een korte introductie geven in visies van; één van de grondleggers van positieve psychologie; Prof. Dr. M. Csikszentmikalyi en Yale docent Prof. Dr. L. Santos, maar ook enkele studies uit de positieve psychologie uitlichten.

Csikszentmikalyi heeft met zijn boek “Flow” in 1990 context gegeven aan het woord “flow” dat sinds de jaren eind jaren ’70 een onderdeel van “pop-culture” geworden was. Het “in een flow zitten”, is sindsdien een algemeen bekend begrip geworden. Csikszentmikalyi stelt, dat mensen het meest productief en gelukkig zijn, wanneer zij in deze flow zitten. In de flow zit iemand eigenlijk op de perfecte plek voor succes en heeft iemand volledige focus op de activiteit. Vergelijkbaar als bij een hyper focus, heeft het in de flow zitten ook het risico dat de persoon zijn fysieke behoeften, als eten, drinken of toileteren vergeet. Dit maakt het voor iedereen wenselijk om de situatie te creëren waarin deze flow bereikt kan worden. De situatie dient uitdagend te zijn voor de vaardigheden van de individu.

(De plek waar mensen in de Flow kunnen raken)

Prof. dr. Santos stelt dat; Mensen de kans moeten krijgen om hun eigen krachten en kunde te ontdekken en te ontwikkelen om enige mate van tevredenheid en/of gelukzaligheid van hun leven te ervaren. Onderzoek van Lavy & littman-Ovadia stelt; dat het gebruiken van iemands sterke punten (krachten en kunde) de productiviteit tijdens het uitvoeren van taken verhoogd, wat op haar beurt een positief effect heeft op het gevoel van blijdschap.

Een onderzoek van Harzer en Ruch stelt dat mensen die hun krachten in het dagelijks leven in kunnen zetten meer tevredenheid ervaren van hun leven. Wanneer mensen meerdere van hun krachten gebruiken, heeft dit een exponentieel vergrotend effect op tevredenheid, Het beste is om 4 van iemands top 7 krachten te gebruiken, daarna vlakt de vergrotende factor af. Deze tevredenheid is een effect dat zich niet alleen beperkt tot werk, maar heeft op alle facetten van het leven een positieve werking.

Maar om deze positieve effecten te kunnen ervaren moeten mensen ook de sociale basisvaardigheden hebben om te kunnen functioneren in een situatie waarin zij hun krachten en kunde in kunnen zetten, aldus Santos. De kracht van de sociale verbindingen tussen mensen is enorm sterk en de stichting helpt delen van haar doelgroep die hier problemen mee heeft, deze te ontwikkelen. Santos stelt dat, “social connection”; z’n sterk effect heeft dat ook mensen alleen al een positief effect ervaren aan het in aanwezigheid zijn van andere mensen, zonder dat zij elkaar hoeven te kennen of te spreken.

(Bronnen: Universiteit Yale cursus – “The Science of Well-Being” door Prof. Dr. L. Santos & Boek – Flow auteur Prof. Dr. M. Csikszentmikalyi)
12 mei 2020


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.