Recent heeft de stichting uit feedback en gestelde vragen opgemerkt dat de stichting in haar informatie voorziening niet altijd even duidelijk is. De tekst in onze documenten en de tekst op de site zijn geschreven door en gecontroleerd door het bestuur van de stichting. Zowel als besproken met ambtenaren die langere tijd bekend zijn met de stichting en haar activiteiten. De bestuursleden hebben zelf ook de niet gemiddelde denkwijze behorende bij diverse vormen van een ASS, zowel als dyslexie.
Het bestuur was in de veronderstelling duidelijk doch “to the point” te zijn. Hierom zal de stichting enkele documenten toevoegen aan de documenten pagina, over de werkwijze van de stichting en over de partners en sponsoren pagina, zowel als meer toelichting geven op en over voornoemde pagina. Ook wil de stichting ambtenaren uitnodigen om te overleggen met haar, zodat wij voor de buitenstaander ook een duidelijk beeld middels de tijd schetsen.

Enkele vragen die wij ondanks benoemd in onze stukken toch regelmatig kregen, zal ik hier beantwoorden.
– De vrijwilligers en het bestuur van de stichting ontvangen geen beloning voor het uitvoeren van haar taken. M.b.t. het bestuur is dit ook opgenomen in de statuten van de stichting.
– Wel kunnen vrijwilligers en het bestuur een onkosten vergoeding krijgen voor gemaakte kosten voor het verrichten van activiteiten voor de stichting, dit zijn bijvoorbeeld reiskosten voor het op een afspraak komen bij een ministerie. Op basis van de afgelopen jaren verwacht de stichting €1.500,- tot €1.800,- per jaar, aan haar bestuur en vrijwilligers, te vergoeden.
– Daarnaast heeft de stichting dus diverse projecten die samen de doelen van de stichting zoals in de statuten benaderen. Deze zijn afzonderlijk en onderdeel van een geheel, maar niet per definitie 1 en het zelfde.
– De stichting haar doelgroepen zijn breed gedefinieerd omdat de stichting haarzelf in haar werkzaamheden niet wil beperken, zowel als dat zij werkelijk steun wilt bieden zo breed als deze gedefinieerd is. De diverse activiteiten van de stichting hebben dan ook een divers bereik binnen de doelgroepen.
– Veelal steunt de stichting met haar activiteiten, mensen die chronisch lichamelijk ziek zijn en/of (licht) psychische stoornissen hebben.

We hopen dat andere instanties deze informatie tot zich namen en vooral vragen blijven stellen zodat wij onze communicatie kunnen verbeteren. Het bestuur heeft namelijk hele concrete beelden en ideeën bij de woorden die zij gebruikt heeft.

31 Juli 2019


Categorieën: Algemeen Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.