De stichting ontplooit haar werkzaamheden voor haar doelgroepen op basis van diverse theorieën, die zij zelf ontwikkeld. Echter liggen deze theorieën vaak in lijn met de bevindingen van onderzoekers, experts of zijn zelfs logisch concludeerbaar uit statistische gegevens. De stichting heeft een deel van de visie van Prof. Dr. W. Staal gedachtegoed samengevat in vergelijkbare wijze als hoe dat van de stichting luid.

Prof. dr. W.G. Staal, Kinder en jeugdpsychiater en expert Autismespectrumstoornissen: neurobiologie, neurocognitie en behandeling aan Universiteit Leiden.
In 2018 stelde Staal: Bij Autisme zijn er diverse behandelingen die effectief kunnen zijn, echter is niet duidelijk welke behandeling voor wie actief is. Eigenschappen die in de huidige samenleving nodig zijn om te overleven zijn het vermogen tot communiceren en samenwerking, het filteren en integreren van grote hoeveelheden informatie en flexibel om kunnen gaan met wisselende concepten en ideeën.

Bij autisme zijn de classificatie-criteria voor een ASS daarentegen voornamelijk: moeizame sociale communicatie en interactie, inflexibiliteit, inclusief een hekel hebben aan verandering, herhalingspatronen in gedragingen, beperkte interesses en weinig activiteiten.’ Voor een ‘harde’ diagnose moeten ze een beperking in het functioneren tot gevolg hebben; mensen met – licht – autistische trekken kunnen het ver schoppen in de maatschappij.

Daarnaast is bij 10 tot 20% van de autistische kinderen, de diagnose niet meer van toepassing als ze volwassen zijn. Helaas komen er dan vaak wel andere stoornissen voor in de plaats zoals ADHD, of angst- of gedragsstoornissen. Door deze complexiteit binnen één categorie zou hulp aan mensen met autisme spectrum stoornissen beter kunnen zijn.

(Bron: Op 20-02-2020 bevestigde Prof. dr. W.G. Staal dat deze weergave correct is.)
22 februari 2020


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.